2020-10-01 09:11:57 | Liander wil elektriciteitsnet Friesland drastisch uitbreiden
Netbeheerder Liander gaat de komende jaren dertig nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen en veertig bestaande stations uitbreiden. Op deze manier wil Liander aan de snel toenemende vraag naar netcapaciteit voldoen en knelpunten in het net oplossen.Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: AD

Leave a Reply