2021-01-20 15:47:57 | Advocaat Van der Goot: overtreders avondklok maken bij rechter weinig kans

Om de avondklok juridisch houdbaar te maken, benut de regering een wetsartikel dat bijna nooit gebruikt wordt, zegt advocaat Tjalling van der Goot.

Het gaat om een artikel waarmee de regering vergaande bevoegdheden krijgt. Om precies te zijn artikel 8 van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Er moet een speciaal koninklijk besluit worden genomen om het artikel in werking te laten treden.

Het artikel is een voortvloeisel van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, die vooral bedoeld is voor situaties waarin de noodtoestand van kracht is. Voor het betreffende artikel 8 is de noodtoestand echter niet vereist. Wel moet er sprake zijn van ‘buitengewone omstandigheden’.

Het activeren van dit artikel geeft de regering in feite carte blanche om maatregelen te nemen, zegt Van der Goot. ,,Se hawwe wol oanjûn dat se de stipe fan de Twadde Keamer wolle, ek om’t se demisjonêr binne, mar dat hóecht net.’‘

Maximaal zes maanden hechtenis

Doordat er straks een wettelijke basis onder de avondklok ligt, maken eventuele overtreders bij de rechter waarschijnlijk geen kans op een gunstig oordeel, zegt Van der Goot. Bij een noodbevel van een burgemeester kan de rechter nog toetsen aan hogere regelgeving of dat proportioneel was. Maar als de maatregel in de wet vastligt, is het ‘gewoon’ de wet en die moet de rechter volgen.

Dat overtredingen hoog worden opgenomen, blijkt wel uit de maximale strafmaat: zes maanden hechtenis of een boete van 8700 euro. In de praktijk zal het overigens veel lager uitpakken, zegt Van der Goot, met een bon van 95 euro.

De Leeuwarder advocaat noemt het inroepen van deze wet ,,hiel útsûnderlik’‘. ,,Ik bin gjin saakkundige op dit mêd, mar ik kin my net heuge dat dit earder bard is.’‘

Bronvermelding:Leeuwarder Courant

Leave a Reply