2021-01-20 16:40:00 | Vaccinatie-tempo opgevoerd door uitstellen tweede Pfizer-prik | Binnenland

Amsterdam – Met het kabinetsbesluit om de tweede prik van het Pfizer/BioNTech-vaccin pas zes weken na de eerste te geven, in plaats van drie weken, kan ons land het volgens veel experts ’trage vaccinatietempo’ opvoeren. Maar tegelijkertijd gaan we daarmee wel in tegen het advies in de productbijsluiter en wordt er meer gegokt op leveringen.

Bronvermelding:deTelegraaf

Leave a Reply