2021-01-20 17:03:20 | Het OMT denkt dat een avondklok een flink effect heeft. Waar is dat op gebaseerd?

Groot probleem is dat het effect van afzonderlijke maatregelen lastig te meten is. In andere landen – zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België – is eerder al een avondklok ingevoerd, maar altijd in combinatie met andere maatregelen. Als de besmettingen vervolgens naar beneden gaan is eigenlijk niet uit elkaar te trekken hoeveel elke losse maatregel heeft bijgedragen.

Dat onderkent ook Van Dissel: “Er is geen land dat als enige maatregel een avondklok heeft”, zei hij in de technische briefing. “Het blijft bij een schatting, dit is grofweg het effect dat je verwacht.”

De onderzoeken die Van Dissel aanhaalt, geven ook niet bepaald een eenduidig beeld. In wordt het effect geschat van het “terugbrengen van individuele reisbewegingen”. Die interventie zou het R-getal gemiddeld met 0,08 tot 0,13 terugdringen, maar is breder dan alleen een avondklok: het gaat om het terugdringen van álle reisbewegingen.

In een ander onderzoek wordt gesproken over het effect van ‘stay-at-home-orders’, oftewel de verplichting om thuis te blijven. Die reduceert de R gemiddeld met 10 procent. Maar opnieuw is dat een bredere maatregel dan alleen een avondklok.

Franse avondklok

In twee andere onderzoeken is gekeken naar de ervaringen in Frankrijk met een avondklok. Dat het aantal besmettingen afneemt na het invoeren van een avondklok is duidelijk. Maar hoeveel de avondklok daaraan bijdraagt niet. In één van de onderzoeken wordt gesuggereerd dat de avondklok besmettingen onder 60-plussers het meest terugdringt. Het OMT adviseert juist een avondklok omdat die het effectiefst zou zijn bij 18 tot 25-jarigen.

De avondklok heeft in Frankrijk ook andere tijden: eerst van 20.00 uur tot 06.00 uur, inmiddels zelfs van 18.00 tot 06.00 uur. De avondklok die Nederland wil invoeren loopt van 20.30 uur tot 04.30 uur. Oftewel: de onderzoeken geven een diffuus beeld en de precieze maatregel en de context waarin die wordt ingevoerd zijn anders dan in landen die er al ervaring mee hebben.

Een woordvoerder van het RIVM zegt desgevraagd dat het exacte effect voorspellen en meten erg lastig is. Op basis van de vier onderzoeken, waarin nergens direct het effect van een avondklok beschreven wordt, heeft het OMT een eigen schatting gemaakt waartoe het in de Nederlandse situatie “zou kunnen leiden”, aldus de woordvoerder.

“Heel veel is afhankelijk van de kenmerken van de epidemie”, zegt ook Alma Tostmann. “Hoeveel besmettingen zijn er, welke andere maatregelen gelden er al, hoe goed houden mensen zich eraan? Alles is met onzekerheid omkleed, dat geldt ook voor andere maatregelen.”

Premier Rutte kondigde meer maatregelen aan dan alleen een avondklok:

Leave a Reply