2021-01-21 06:16:00 | Waarom Fryslân gidsregio kan zijn

De klimaatcompetitie: alle Europese landen voelen die wedstrijd, al scoort het ene land beter dan het andere. Nederland speelt een bijrol, lijkt het. Steeds staan we in de rijtjes van duurzame energie helemaal, of bijna onderaan.

Maar daar zou de komende twee jaar wel eens verandering in kunnen komen, als het schone schip ook hier op gang komt. En daar lijkt het op, nu in dertig Nederlandse RES-regio’s plannen worden opgesteld om de komende tien jaar de CO2 te beteugelen. Het opstellen van die plannen is een wettelijke taak. In Friesland is dit een proces van de achttien gemeenten samen met de provincie en de netbeheerder. Het einddoel voor al die regio’s is de zelfde: geen CO2-uitstoot meer in 2050 en een vermindering van 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990.

Friesland is in deze competitie een interessante speler. Interessant, omdat we een team zijn waar veel benodigde puzzelstukjes al klaar liggen om een mooie wedstrijd te spelen.

We hebben een enthousiast publiek in de vorm van zestig energiecoöperaties, we hebben een mooi extra doel om de Elfstedentocht weer te organiseren, maar vooral kunnen we ons eigen bedrijfsleven nog veel meer in stelling brengen.

Samenwerkingsvormen

Want: juist dat bedrijfsleven heeft zich in Friesland de afgelopen jaren bijzonder gemanifesteerd door het leggen van nieuwe infrastructuur, het realiseren van elektrische vaartuigen, de opslag van stroom in accu-systemen en niet te vergeten het bouwen van duizenden energiezuinige huizen en gebouwen.

De samenwerkingsvormen in Friesland zijn de katalysator geweest voor het oprichten van de verschillende netwerken, zoals De Freonen fan FossylFrij Fryslân, de vereniging Circulair Fryslân, het SDG-netwerk, Ús Kooperaasje, Kening fan de Greide en het Bloeizone-netwerk.

Deze netwerken zijn ontstaan uit ambitie van onderop. De ambitie om Fryslân versneld kampioen te maken van de circulaire economie en dus ook van de klimaataanpak. Fryslân heeft dus zicht op een mooie toekomst met uitstekende spelers, goede trainers, een enthousiast publiek en speelt een mooie wedstrijd.

Grote stappen voor lange termijn

De Friese spelers willen de lat echter hoger leggen als het gaat om productie en inpassing van duurzame energie. Anders mist onze provincie de kansen op innovatie, investeringen, nationale en Europese subsidieprogramma’s en dus de nieuwe werkgelegenheid.

De komende twee jaar worden grote stappen genomen voor de lange termijn: de aanbesteding van het openbaar vervoer, de realisatie van het windpark op het IJsselmeer, de start met de geothermie en het onderzoek naar de warmte uit oppervlaktewater. Enkele voorbeelden van ontwikkelingen waar Friesland het verschil aan het maken is en gidsregio kan worden.

Het is pas echt spelen op het hoogste niveau als bedrijven besluiten zich juist hier te vestigen vanwege die Friese toekomstvisie: de rode energieloper. Met genoeg aanbod van schone energie voor nieuwkomers en voldoende extra capaciteit op het stroomnet voor bestaande aansluitingen van organisaties die omschakelen naar groene energie.

Economische handschoen oppakken

Bedrijventerreinen kunnen een uitstekend startpunt voor deze transitie zijn, vanwege de aanwezige infrastructuur, afnemers, organiserend vermogen en ruimtelijke inpassing.

VNO-NCW MKB Noord en de Freonen Fan FossylFrij Fryslân roepen de bestuurders dan ook op om deze economische handschoen op te pakken. Toon moed, pak de juiste weg en laat zien dat het terecht is dat, naar de titel van het coalitieakkoord van Fryslân Lok hier op 1 staat. Het klimaat heeft ons meer dan nodig.

Dirk Koppert, VNO-NCW MKB Noord en lid van de Friese Energie Alliantie en Bouwe de Boer, Freonen fan FossylFrij Fryslân en lid van de Friese Energie Alliantie.

Bronvermelding:Leeuwarder Courant

Leave a Reply