2021-12-15 10:20:00 | Fietsen op vernieuwde boulevard kan in twee richtingen, mening inwoners gevraagd[ad_1]

ZANDVOORT In een nieuw rapport van Royal HaskoningDHV over het onderzoek naar rijrichtingen op de Boulevard Paulus Loot staat, dat het ontwerp van de boulevard geschikt is voor éénrichtingsverkeer van gemotoriseerd verkeer en voor tweerichtingsverkeer van fietsers.

Eerder heeft de gemeenteraad aangegeven dat het parkeren aan de linkerzijde van de weg niet te combineren is met het tweerichtingsverkeer van fietsers. De meerderheid van de raad vindt dit onveilig en wil de rijrichting voor fietsers houden zoals die nu is, dus in één richting. De Provincie vindt dat weer onveilig en dreigt zijn subsidie van 800.000 euro in te trekken.

Om toch de subsidie van de Provincie te behouden is voorgesteld om de rijrichting van de boulevard om te draaien. De auto’s staan dan aan de rechterkant geparkeerd. Auto’s kunnen dan veiliger in en uit parkeren en hebben een beter zicht op fietsers.

BEZWAREN Maar het omkeren van de rijrichting stuit op grote bezwaren. Uit een overleg met de bewoners van de Boulevard Paulus Loot, de Brederodestraat, de Marisstraat en de Thorbeckestraat blijkt dat de bewoners bang zijn voor een toename van het verkeer. De strandbezoekers gaan dan eerst door de Marisstraat en Brederodestraat om te kijken of er een parkeerplaats is op de boulevard. Als de strandbezoekers geen plek vinden, moeten ze weer terug door de Marisstraat naar Parkeerterrein De Zuid. Sommige strandbezoekers willen koste wat kost dicht bij het strand parkeren en zullen door het gebied blijven rijden.

Ook is de Marisstraat niet berekend op extra verkeer. Een deel van de Marisstraat is extra smal, waardoor het langzame verkeer in de knel kan komen te zitten. Nu gaat een deel van de strandbezoekers naar huis via de Cort van der Lindenstraat en Frans Zwaanstraat. Bewoners vinden het niet waarschijnlijk, dat bij het omdraaien van de rijrichting de strandbezoekers via deze wegen naar de Boulevard Paulus Loot rijden.

Royal HaskoningDHV adviseert daarom de rijrichting van het gemotoriseerd verkeer op de Boulevard Paulus Loot, de Brederodestraat en de Marisstraat niet om te draaien. Ook adviseren zij om fietsers in twee richtingen over de Boulevard Paulus Loot toe te staan.

De gemeente wil graag weten wat de inwoners van Zandvoort hiervan vinden. Reageren kan per mail tot en met 2 januari 2022 via: [email protected].

Door Wijnand Burger

[ad_2]


Bronvermelding:nieuws_bron