2020-09-29 09:26:00 | ‘Kaalslag in Krimpen aan den IJssel’
  •  

keer gelezen


KRIMPEN A/D IJSSEL • De PvdA Krimpen maakt zich zorgen over de grootschalige kap van bomen in het dorp.

Nog maar vier jaar geleden werd Krimpen aan den IJssel uitgeroepen tot groenste gemeente van Nederland. Een titel om trots op te zijn. Toch ging er de laatste jaren veel groen verloren in het dorp. Tot verdriet van Cornel van Geelen, fractievoorzitter van de PvdA. “Bomen in de Steenbakkersstraat, de Boerhaavelaan en bij de Prinsessenflats zijn al gerooid. Daarnaast liggen er plannen klaar om 126 bomen in de wijk Langeland te kappen en dreigt rond het voormalige KOAG-terrein een heel gebied met bomen te verdwijnen. Tevens heerst er onduidelijkheid over het lot van de 25 beeldbepalende bomen aan de Noorderstraat. Er is echt een kaalslag gaande in Krimpen aan den IJssel.”

Noodzaak
Hij vraagt zich af wat de noodzaak is van de massale bomenkap. “Tuurlijk, bomen hebben niet het eeuwige leven. Maar in veel gevallen gaat het om kerngezonde exemplaren. Neem die in de Steenbakkersstraat: één van de mooiste straatjes van Krimpen aan den IJssel. In die straat leggen ze een nieuw riool aan en wordt de straat opgehoogd. Het riool komt op dezelfde plek te liggen. En toch moeten de bomen daar weg, om ruimte te maken voor kabels in de grond. Dank denk ik: is daar geen andere oplossing voor te bedenken? Als ze mensen naar de maan kunnen sturen, kunnen ze toch ook wel die kabels om de bomen leggen?”

Volgens de PvdA’er kiest de gemeente nu nog te snel voor kap. “Als bewoners daar geen bezwaar tegen hebben kan ik daar mee leven. “Tegelijkertijd moet je als gemeente onderzoeken of je bomen kunt behouden. Zo hebben verschillende bewoners van de Noorderstraat aangegeven dat graag te willen in hun straat. Neem dat dan mee in je besluitvorming! Onze oud-wethouder Jaap Blankenberg zei altijd: ‘inspraak moet er toe doen’. Ik ben het daar helemaal mee eens.”

Hij wijst erop dat de bomenkap in tegenspraak is met de nota biodiversiteit die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. “Daarin staat dat we als gemeente speciale aandacht geven aan bomen. Dit omdat ze op de lange termijn beeldbepalend zijn en positieve effecten hebben op de omgeving. Hoe langer en gezonder bomen leven, des te groter de effecten. Wij kunnen dit niet rijmen met al die gekapte bomen in ons dorp.”

Vleermuizen
Dat er voor de gekapte bomen andere soorten terugkomen is niet altijd een goed idee, zo vernam Van Geelen. “In de Steenbakkersstraat komen sierkersen, bomen van zo’n twee meter hoog. Het gaat om een uitheemse soort die minder water vasthoudt en nauwelijks iets toevoegt aan de biodiversiteit. Insecten, vogels en vleermuizen hebben er niks aan.” Dat in Kortlandstraat, die even verderop ligt, alle geveltuintjes uit de straat zijn verdwenen, vindt hij zonden. “Dat is geen goede zaak in deze tijden van klimaatverandering. Het regenwater krijgt niet de kans om de grond in te lopen.”

De PvdA zal tijdens elke vergadering waar bomen of biodiversiteit op de agenda staat, de verantwoordelijk wethouder bevragen op nut en noodzaak van eventuele bomenkap. Ook heeft Van Geelen contact gelegd met de mensen achter Operatie Steenbreek (organisatie die inwoners Krimpen stimuleert hun tuin te vergroenen, red.), de voormalig initiator van het Burenerf en het bestuur van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. Vertegenwoordigers van al deze organisaties zijn van plan om in te spreken tijdens de vergaderingen waarin ‘bomen’ aan de orde zullen zijn. Wethouder Coen Derickx heeft al toegezegd met deze organisaties in gesprek te gaan. Dit gesprek vindt deze week al plaats.

Floris BakkerKlink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: hetKONTAKT

Leave a Reply