2021-07-24 08:00:00 | Diverse kerken overleggen over ‘kerkenvisie’ voor BloemendaalBLOEMENDAAL Burgemeester Elbert Roest was donderdag aanwezig in de Bloemendaalse dorpskerk. Daar kwamen, op initiatief van de gemeente Bloemendaal, vertegenwoordigers van kerkenraden en parochies uit alle vijf de dorpen bij elkaar om te overleggen over een ‘kerkenvisie’ voor Bloemendaal. 

Kerken vervullen volgens burgemeester Roest een waardevolle bijdrage aan het religieuze en maatschappelijke leven. “De karakteristieke gebouwen zijn in veel gevallen beeldbepalend voor de dorpen en belangrijke ontmoetingsplekken”, zo is hij van mening.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over een aantal zaken waar kerken anno nu mee te maken hebben: afnemende kerkgang, minder inkomsten en hogere exploitatielasten, verduurzamingsopgaven, wel of geen openstelling voor maatschappelijke doeleinden en herbestemming bij onverhoopte sluiting. De komende maanden worden allerlei opgaven verder verkend. De uitkomst wordt daarna gedeeld met de kerkbesturen en de gemeenteraad.Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: Nieuwsblad IJmuiden