[04-08-2022 17:58]-Waar zijn toch die tonnen plastic in de Maas gebleven? – Trouw

NUMS Provincie Gelderland Vlag - 350X90
Een blikje, flarden van een plastic tas die aan een rots kleven, een verschrompeld medisch mondkapje: binnen een paar minuten hebben Van Emmerik en zijn collega’s al een aardige plastic collectie opgebouwd.
Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Van Emmerik en zijn collega’s van het onderzoeksteam rivierplastic van de WUR.
Onderzoeker Tim van Emmerik en zijn team stellen met handmatige metingen vast hoe vervuild rivieren zijn in Nederland.
Hoeveel plastic in het water zit, is sterk afhankelijk van de hoogte van het waterpeil, zo zagen de onderzoekers.
Uit eerder onderzoek bleek dat wereldwijd minder dan twee procent van het plastic bij de riviermonding in zee terecht komt.

Bronvermelding:Trouw