[05-08-2022 10:00]-Column Rechtvaardig: Aandacht – Stellingwerf

NUMS Provincie Friesland Vlag - 350X90
Erover lezen is toch wat anders dan de sfeer en de geur van een cel opsnuiven en de ontreddering van de gedetineerde bijna voelen.
Dat interview bracht mij ook weer bij een column in een juridisch blad met de titel ‘Het gerijpt proces’.
Tenminste een van hen zal echter aan het einde van een vaak langdurige procedure ondervinden, dat die overtuiging niet (volledig) juist was.
Het vergt naast tijd ook oprechte aandacht voor de ander en wilskracht en intelligentie om je te verplaatsen in een ander.
De schrijfster en filosofe Simone Weil noemt aandacht de zeldzaamste en zuiverste vorm van vrijgevigheid.

Bronvermelding:Stellingwerf