[05-08-2022 10:10]-Rijkswaterstaat: weinig water in de Maas, maar nog voldoende – NieuwsbladTransport.nl

NUMS Provincie Noord-Holland Vlag - 350X90
De waterstand in de Maas daalt op dit moment langzaam en de daling zet door, maar er is in de Maas nog geen sprake van een dreigend watertekort.
De aanvoer van water in de rivier is nog voldoende om aan de watervraag te voldoen, aldus Rijkswaterstaat.
Waterschap Aa en Maas denkt dat de rivier de hele komende week nog voldoende water zal behouden.
Omdat het veel water kost om schepen door sluizen te laten varen, gebeurt dat nog maar een paar keer per dag.
De Maas vloeit op een aantal plaatsen ook ver uit naast de vaargeul.

Bronvermelding:NieuwsbladTransport.nl