[05-08-2022 17:12]-Fotoserie van spreeuwendansen van fotograaf Johannes Bosgra uit Hurdegaryp hangt in Shanghai – Nieuwsblad NOF

NUMS Provincie Friesland Vlag - 350X90
Fotograaf Johannes Bosgra vertegenwoordigt Nederland in Shanghai op de expositie NL Imagined, die de Nederlandse ambassade organiseert om vijftig jaar betrekkingen met China te vieren.
Van 6 augustus tot 9 oktober hangen tien beelden uit de serie Murmurations van Johannes Bosgra (Hurdegaryp, 1979) in het Shanghai Center of Photography.
De tentoonstelling NL Imagined biedt een overzicht van hedendaagse Nederlandse fotografie en is georganiseerd om vijftig jaar diplomatieke betrekkingen met China te vieren.
Het bevorderen van een diepgaande communicatie tussen China en Nederland is een van de belangrijkste drijfveren voor deze tentoonstelling, aldus de organisatie.
Murmurations is Bosgra’s serie van spreeuwendansen, gemaakt bij de Houtwiel bij Feanwâlden.

Bronvermelding:Nieuwsblad NOF