[06-07-2022 20:46:29]-Rijkswaterstaat plaatst meetpalen in Waddenzee

NUMS  ' Provincie Friesland Vlag - 350X90
LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat plaatst in de week van 4 juli 2022 twee meetpalen in de Waddenzee, tussen Holwerd en Ameland.
De meetpalen maken onderdeel uit van een breder onderzoek naar het verduurzamen van het baggerwerk voor het vaargeulonderhoud.
Om te kijken of dit inderdaad positief uitwerkt op de waterkwaliteit en ecologie van de Waddenzee, worden nu de meetpalen geplaatst.
De meetpalen worden in de bodem gedrukt met behulp van een spuitlans en scheepskraan.
Doordat de meetpalen buiten de vaargeul zijn geplaatst, zal er geen hinder optreden voor het scheepsvaartverkeer.

Bronvermelding: ‘Persbureau Ameland