[06-08-2022 14:13:00]-Vijf proeven in Zeeland om ov te verbeteren – Tholen – Internetbode

NUMS Provincie Zeeland Vlag - 350X90
THOLEN – Met 400.000 euro steun van de provincie Zeeland beginnen er 5 experimenten om nieuwe vormen van vervoer en mobiliteit te testen.
De geselecteerde projecten zijn beoordeeld door vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Vlissingen en provincie Zeeland.
Dat biedt wellicht mogelijkheden om het gebruik te verruimen.
Het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland voeren het maatregelenpakket ‘Wind in de zeilen’ uit.
“Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied.

Bronvermelding:Internetbode