[07-01-2022 19:45] Fors meer boetes uitgedeeld in natuurgebieden. Boswachter Denny Kroeze (37): ‘Mensen worden steeds brutaler’ – Meppeler Courant

Nieuws uit mijn stad - Provincie Drenthe - https://nieuwsuitmijnstad.nl
Een toename van zwerfafval, meer boetes voor illegaal kamperen en veel meer discussies met wandelaars over loslopende honden; sinds de komst van het coronavirus in 2020 hebben de boswachters in Nederland het moeilijk. De bezoekersaantallen zijn sinds 2020...

Bronvermelding:Meppeler Courant