[07-04-2022 05:00:00]-Nederland – Geweldcijfers 2021: meer incidenten waar politie geweld moest gebruiken

NUMS Provincie Zuid-Holland Vlag - 350X90
Het effect van de coronatijd op de samenleving, en daarmee ook op het politiewerk, is terug te zien in de geweldscijfers van de politie. Het aantal incidenten waarbij geweld werd gebruikt, kwam in 2021 op 18.477. Dat zijn ongeveer 2000 incidenten met geweld meer dan in het jaar daarvoor. Ook het aantal geweldsaanwendingen (30.046) en gebruikte geweldsmiddelen (35.882) namen toe.

Bronvermelding:http://politie.nl