[07-04-2022 07:35] Koper in overleg over studentenkamers: „Doel is om het zo goed mogelijk te doen” – DeDrontenaar.nl

[sc name=”w3-main” provlink=”https://nieuwsuitmijnstad.nl/category/provinciaal/provincie-flevoland” logoprov=”https://i.ibb.co/fQrbKfG/Logo-Province-Flevoland.png” logoalt=”Nieuws uit mijn stad – Provincie Flevoland – https://nieuwsuitmijnstad.nl” content=”DRONTEN – Het stukgelopen plan om 288 studentenwoningen te bouwen op het voormalige sportveld van Aeres Hogeschool Dronten wordt weer helemaal opnieuw tegen het licht gehouden. De nieuwe eigenaar Peter van Dronkelaar uit Nijkerk vertelt dat hij daarover… ” sourceimage=”https://pubblestorage.blob.core.windows.net/39aff116/content/2022/3/2bd90ac3-36e2-435e-9d79-bc1173217247_thumb840.jpg” citylink=”https://nieuwsuitmijnstad.nl/almere/07-04-2022-07-35-koper-overleg-studentenkamers-doel-goed-mogelijk-te-doen-dedrontenaarnl” source=”DeDrontenaar.nl” ][/sc]