[07-04-2022 09:17] Reanimatiecursus door EHBO-vereniging – De Stadskoerier

[sc name=”w3-main” provlink=”https://nieuwsuitmijnstad.nl/category/provinciaal/provincie-overijssel” logoprov=”https://i.ibb.co/p3dBpgx/Logo-Province-Overijssel.png” logoalt=”Nieuws uit mijn stad – Provincie Overijssel – https://nieuwsuitmijnstad.nl” content=”GENEMUIDEN – De EHBO-vereniging organiseert een AED-reanimatietraining. “In één avond leert u hoe u moet handelen bij een reanimatie, inclusief gebruik van de AED.” ” sourceimage=”https://pubblestorage.blob.core.windows.net/39aff116/content/2018/2/d60a27d0-ee57-4c06-a225-fcb623fa7c12_thumb840.jpg” citylink=”https://nieuwsuitmijnstad.nl/zwolle/07-04-2022-09-17-reanimatiecursus-ehbo-vereniging-stadskoerier” source=”De Stadskoerier” ][/sc]