[07-07-2022 17:43:58]-De beste Friese kaatsers komen zondag in Bolsward in actie, met hun vrije formatiepartij op Het Oordje – Leeuwarder Courant

NUMS Provincie Friesland Vlag - 350X90
De heren hoofdklasse kaatsers komen dit weekend naar Bolsward voor hun jaarlijkse wedstrijd op Het Oordje.
De reden daarvan is dat er een overvol programma is bij het dameskaatsen en er te weinig aanmeldingen binnen zijn gekomen.
De eigen jeugdleden komen op donderdagmiddag vanaf 16.00 uur in actie op hun Feestpartij.
Het klapstuk van het kaatsweekeinde is de HEMA KNKB Heren Hoofdklasse vrije-formatiewedstrijd.
Het kaatsen vindt plaats op kaatsveld Het Oordje, aan de Landbuurt.

Bronvermelding:Leeuwarder Courant