[07-07-2022 17:44:09]-Hitje Dankert-Hoekstra uit Tytsjerk koninklijk onderscheiden – Friesch Dagblad

NUMS Provincie Friesland Vlag - 350X90
Hitje Dankert-Hoekstra (80) uit Tytsjerk is woensdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Dankert-Hoekstra is meer dan 55 jaar lid geweest van zangvereniging Frisia Cantat in Stiens.
Ze was er ook vrijwilliger en twee periodes voorzitter.
Daarnaast hield ze zich bezig met de uitleen van AWBZ-spullen binnen de voormalige gemeente Leeuwarderadeel.
Door haar inzet werd een nieuw gebouw voor zieken- en jeugdgezondheidszorg gerealiseerd.

Bronvermelding:Friesch Dagblad