[08-07-2022 15:44:01]-Lifelines ontvangt ook deelnemers in de gemeente Hoogeveen – hoogeveenschecourant.nl

NUMS Provincie Drenthe Vlag - 350X90
Lifelines ontvangt vanaf deze week ook deelnemers vanuit Hoogeveen en omstreken.
De locatie in Hoogeveen neemt het stokje over van de locatie in Emmen, waar de derde onderzoeksronde inmiddels is afgerond.
Daarom hoopt Lifelines dat ook in Hoogeveen zoveel mogelijk deelnemers tijdens deze derde onderzoeksronde meedoen.
Op die manier krijgen alle deelnemers gelegenheid om bij hen in de regio op bezoek te komen.
Deelnemers die graag in Assen op bezoek willen komen, kunnen contact opnemen om een afspraak te maken.

Bronvermelding:hoogeveenschecourant.nl