[09-07-2022 06:44:47]-In aflevering 86 van ‘Dronten Toen’ neemt Kees Hermus de architectuur van De Meerpaal onder de loep. ‘Een stoutmoedige daad, niet zonder risico’s’ – flevopost.nl

NUMS Provincie Flevoland Vlag - 350X90
In aflevering 86 van ‘Dronten Toen’ schrijft Kees Hermus hoe sportbeoefening in De Meerpaal zwaar op de gemeentelijke begroting drukt.
Bovendien is Dronten een gemeente waar een relatieve jonge bevolking woont, die naar rato méér aan sport doet.
De krant noemt de bouw van De Meerpaal een ‘stoutmoedige daad, niet zonder risico’s en met onzekerheden, maar ook met enkele psychologische en gebruikstechnische imperfecties’.
De gemeenteraad kreeg bij de bespreking van de begroting voor 1974 de toezegging van het college dat een beleidsnota wordt opgesteld.
‘Dronten Toen’ staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.

Bronvermelding:flevopost.nl