[09-07-2022 07:45:43]-Kabinet staat garant voor 150 miljoen euro bij tekorten in ov – Ridderkerks Dagblad

NUMS Provincie Zuid-Holland Vlag - 350X90
Het kabinet staat volgend jaar voor maximaal 150 miljoen euro garant voor mogelijke tekorten die de openbaarvervoersbedrijven oplopen als er nog steeds minder reizigers zijn dan voor de coronapandemie.
Deze nieuwe regeling is anders dan de vergoeding die het ov de afgelopen jaren vanwege de coronapandemie ontving.
De coronabeperkingen zijn opgeheven maar alsnog dreigen er afschalingen, omdat er nog steeds minder reizigers en dus minder inkomsten zijn in 2023.
We zien dat reizigerspatronen veranderen en dat mensen bijvoorbeeld vaker thuiswerken.
Partijen die van de regeling gebruik willen maken, kunnen zich hiervoor aanmelden.”

Bronvermelding:Ridderkerks Dagblad