[09-07-2022 07:45:57]-Update over nieuwbouw bij FC Zoetermeer – Zoetermeers Dagblad

NUMS Provincie Zuid-Holland Vlag - 350X90
De bedoeling is dat het nieuwe college uiterlijk eind van dit jaar met een voorstel naar de gemeenteraad komt met een update over de verbouwing bij FC Zoetermeer.
Bij de voetbalclub in de wijk Rokkeveen komt een nieuwe was- en kleedaccommodatie, maar de aanvankelijke kosten van circa 1 miljoen euro zijn opgelopen naar bijna 1.8 miljoen euro.
FC Zoetermeer heeft ook te maken met een overschrijding van het door hen gereserveerde budget voor de clubaccommodatie’, aldus het college.
Het projectteam werkt momenteel samen met FC Zoetermeer en de aannemer verder aan ‘mogelijke optimalisaties voor het ontwerp en de financiĆ«le haalbaarheid wordt getoetst’.
Het college streeft ernaar om eind 2022 een raadsvoorstel te presenteren waarin de consequenties in beeld worden gebracht.

Bronvermelding:Zoetermeers Dagblad