[09-07-2022 09:44:20]-De Groene Borg en SKSG slaan handen ineen

NUMS Provincie Groningen Vlag - 350X90
De Groene Borg en SKSG bundelen hiermee hun krachten, zodat zij zich gezamenlijk in kunnen zetten voor optimale ontwikkeling van kinderen.
Groene en rijke leeromgevingNatuur, geborgenheid en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers van De Groene Borg.
Het is een ‘groene’ school met veel zorg en aandacht voor de natuur en een rijke groene leeromgeving.
Met de prachtige leef- en leerruimten van De Groene Borg in de buitenlucht, worden de kinderen en de pedagogisch medewerkers van SKSG hierin volop gefaciliteerd.
De Groene Borg en SKSG gaan voor gelukkige kinderen, die met zelfvertrouwen in de maatschappij staan en zo hun eigen plekje hierin vinden.

Bronvermelding:Info Leek