[09-07-2022 11:43:29]-Herinvesteringsreserve: hoe werkt het? – MKB Servicedesk

NUMS Provincie Drenthe Vlag - 350X90
De herinvesteringsreserve treedt in werking bij verkoop van bedrijfsmiddelen, mits het voornemen bestaat de boekwinst te herinvesteren.
Je kunt gebruik maken van de HIR bij verkoop van bedrijfsmiddelen, mits het voornemen bestaat de boekwinst te herinvesteren.
In sommige gevallen ontstaat er door deze verkoop boekwinst: de verkoopprijs ligt hoger dan de actuele boekwaarde van het bedrijfsmiddel.
Dit ‘herinvesteringsvoornemen’ moet voldoende concreet zijn en vóór het einde van het boekjaar aanwezig zijn.
Vanwege de boekwaarde-eis mag na de afboeking van de HIR de boekwaarde van het nieuwe bedrijfspand niet lager zijn dan de boekwaarde van het verkochte bedrijfspand.

Bronvermelding:MKB Servicedesk