[09-07-2022 19:44:20]-Autobedrijf Veldkantweg 87 verdwijnt – Brummens Nieuws

NUMS Provincie Gelderland Vlag - 350X90
EERBEEK – Het autobedrijf Jan Scherpenzeel aan de Veldkantweg 87 verdwijnt vermoedelijk.
In ruil voor het afschalen van de bedrijvigheid te midden van woningen, mag de eigenaar onder voorwaarden een woning bouwen aan de Ringlaan ter hoogte van de Weverweg.
Het college van burgemeester en wethouders van Brummen heeft met het voorstel ingestemd.
Onder normale omstandigheden zou de gemeente niet toestaan dat er op de locatie Ringlaan/Weverweg (eigendom van Scherpenzeel) een woning zou worden gebouwd.
Daarbij gelden voor de inrichting van het perceel en plaatsing van de woning wel eisen die getoetst zullen worden door de adviseur ruimtelijke kwaliteit van het Gelders Genootschap.

Bronvermelding:Brummens Nieuws