2020-09-23 10:59:00 | Onderhoud en verbetering Noord-Hollandse wegen, vaarwegen en bruggen in 2021 | Nieuwsblad IJmuiden

[ad_1]

NOORD-HOLLAND De provincie Noord-Holland investeert in 2021 169 miljoen euro in het verbeteren, vervangen en onderhouden van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. De projecten variëren van een fietsveilig kruispunt op Texel en de aanleg van een vrije busbaan tussen Amstelveen en Schiphol tot het vervangen van de oevers van het Noordhollandsch Kanaal. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel voor de uitgaven voor aan Provinciale Staten (PS), die hier in november bij de behandeling van de begroting voor 2021 over beslissen. 

De provincie Noord-Holland heeft 645 kilometer wegen, 50 kilometer vrij liggende busbanen en 246 kilometer vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot hebben zijn er 590 ‘kunstwerken’, zoals bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en indien nodig verbeterd, vervangen of uitgebreid. In het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur staan alle (verwachte) werkzaamheden voor de periode van 2021 tot 2028. 

Er zijn over de gehele provincie heel wat projecten aangekondigd. Hierbij een kleine greep hieruit voor de Haarlemse regio. In Beverwijk wordt de wateroverlast op de Binnenduinrandweg (N197) opgelost. Samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk legt de provincie busbanen aan tussen de Velsertunnel en het station van Beverwijk. Als onderdeel van die werkzaamheden komt er een nieuwe fietsonderdoorgang naar Velsen-Noord. Verder onderzoekt de provincie de mogelijkheden voor een fietspad aan de westzijde van de Randweg (N208) tussen Haarlem en Santpoort-Noord. Het is een ontbrekende schakel in de doorfietsroute Kennemerland (Uitgeest – Heemstede). 

De provincie onderzoekt verder de noodzakelijke vervanging van delen van de houten oeverconstructie in de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Er zijn vergevorderde plannen voor een Hoogwaardig-Openbaar-Vervoer-halte bij de hoofdingang van Royal FloraHolland en voor de aanleg van een voetgangersbrug (met liften én trappen) over de Legmeerdijk (N231). Om meer mensen te bewegen de fiets naar werk of studie te pakken, onderzoekt de provincie wat er aan het fietspad langs de N196 tussen Hoofddorp en Aalsmeer moet worden verbeterd. 

Elk jaar leggen Gedeputeerde Staten een geactualiseerd Meerjarenprogramma Infrastructuur voor aan Provinciale Staten. Het gaat daarbij zowel om lopende projecten als nieuwe projecten. Ieder project start in de studiefase waarin de mogelijkheden, uitdagingen, kansen en kosten worden onderzocht. Op basis daarvan volgt ‘promotie’ naar de planfase, waarin een concreet plan wordt uitgewerkt en tenslotte volgt de realisatiefase. Bij de grotere projecten worden inwoners vanaf een vroeg stadium gevraagd mee te denken. Ook zijn er mogelijkheden om op de hoogte gehouden te worden over projecten of wegwerkzaamheden. Meer hierover staat op de website van de provincie Noord-Holland

De provincie is eigenaar en opdrachtgever van de eigen infrastructuur en kan zélf maatregelen treffen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Samen met collega’s en partners worden de eigen wegen, kanalen, bruggen en viaducten verduurzaamd. Dit alles met als doel: een 100% circulair bouwproces in 2050. Met het programma Duurzame Infrastructuur werkt de provincie Noord-Holland aan een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor nu en in de toekomst.

[ad_2]

Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding:

Leave a Reply