2020-10-03 05:59:00 | Natuurlijk Delfland: “samen met gif stoppen”

Delfland 03.10.2020 – De Algemene Waterschapspartij in het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voorgesteld om het boven de norm uitkomen van landbouwgif(bijvoorbeeld Imidacloprid) in de steeds meer kostbare, zoete polderwateren zwaarder te gaan beboeten. Dit om hier na tientallen jaren controles…

Bronvermelding:Westlanders Nu

Leave a Reply