2020-10-03 10:27:02 | Onderzoek onderdoorgang N247 Broek in Waterland verder uitgewerkt

Gedeputeerde Staten besluiten om in een vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang N247 in Broek in Waterland twee varianten gedetailleerd verder uit te werken. Zowel de variant met één rijstrook per rijrichting als de variant met één rijstrook en één busstrook per rijrichting worden nader onderzocht. Hiermee nemen GS het advies van de stuurgroep over. Het […]

Bronvermelding:Groot-Waterland

Leave a Reply