2020-10-04 06:10:27 | Verkeerd kenteken ingevoerd bij bezoekersparkeren: boete terecht

Een bewoner van Bos en Lommer heeft volgens de rechtbank terecht een parkeerboete gehad. Hij betaalde wel parkeergeld, maar vulde op de app van de gemeente voor bezoekersparkeren per ongeluk het verkeerde kentekennummer in.

Wie een parkeervergunning voor bezoekers heeft, kan via de van de gemeente het kenteken van de bezoeker invoeren of kiezen uit de eerder ingevoerde kentekens van bezoekers. Daarna wordt er geparkeerd tegen een aangepast tarief.

Lijst

De bewoner maakte in mei gebruik van de lijst van eerder ingevoerde kentekens en de app vulde automatisch het eerst bekende kenteken in. Dat had de bewoner handmatig moeten aanpassen. Hij vindt dat onterecht en zegt dat de gemeente een ‘zorgplicht’ heeft om de kans te verkleinen dat het verkeerde kenteken wordt ingevoerd.

De rechtbank gaf hem deze week ongelijk. Dat hij zelf meerdere handelingen moet verrichten, zoals het juiste kenteken selecteren, leidt er niet toe dat de app niet goed bruikbaar is. ‘Bij het gebruik van een parkeerapplicatie blijft de verantwoordelijkheid bij de parkeerder liggen om het juiste kenteken in te voeren. Ondanks de door eiser gestelde tijdsdruk, is de rechtbank van oordeel dat eiser wel in staat geweest moet zijn om het juiste kenteken te registreren.’

Voorwaarden

De rechtbank vond dat van parkeren met een vergunning alleen sprake is als wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend. Is aan één of meer van deze voorwaarden niet voldaan, zoals het juist invoeren van het kenteken, dan is geparkeerd zónder vergunning.

Overigens mag er tijdens ‘normaal’ parkeren wel een verkeerd kenteken ingevoerd worden. Dat komt omdat de Hoge Raad oordeelde dat er alleen een boete kan worden opgelegd als iemand geen parkeergeld heeft betaald. Wie een boete krijgt, hoeft die niet te betalen als aangetoond kan worden dat er inderdaad is betaald.

Leave a Reply