2020-10-04 09:02:04 | Zuidoost breidt steeds verder uit. ‘Niet alleen voor yuppen’

Zuidoost is populair. Mensen willen er wonen, bedrijven willen zich er vestigen. Alleen dit jaar al is begonnen met de bouw van 1400 woningen. In 2021 zullen dat er 2300 zijn. Goed nieuws zou je zeggen, maar er is ook wantrouwen. Want gaan die woningen wel naar de bewoners van Zuidoost? En wordt er wel voldoende nagedacht over de verbindingen in het stadsdeel? Met deze vragen duikt het AT5 programma deze maand Zuidoost in. 

Veel inwoners zijn sceptisch over de uitbreiding van de woningen in Zuidoost. ‘Ik ben bang dat het alleen voor mensen met een dikke portemonnee is.’  Ellen Nieuweboer van de gemeente Amsterdam vertelt in dat dat zeker niet het geval is: ‘Het gerucht dat hier alleen maar yuppen komen is hardnekkig. Maar dat zal niet zo zijn. De verhouding is 35% sociaal, 35% middensegment en 30% vrije sector. Niet alleen dure sociale huurwoningen, maar ook voor de laagste prijs zodat het eerder bereikbaar is.’ 

Gentrificatie 

In het gentrificatiedebat dat vorig jaar te zien was op AT5 werden ook de zorgen rondom de uitbreiding van Zuidoost besproken. Blijft Zuidoost wel van de Zuidoost-bewoners. Zuidoost-kenner Sarita Bajnath benadrukte toen het belang van verbinding in Zuidoost. ‘Jongeren moeten niet vergeten worden, werkeloosheid, woongelegenheid, integrale toegankelijkheid en connectie brengen tussen oud en nieuw.’  Maar er was toen ook optimisme, onder andere bij Stadsgeograaf Fenne Pinkster. ‘Het is in het verleden vrij goed gelukt om die verbinding te zoeken in Zuidoost (…) vergeleken met andere wijken heel goed gelukt zelfs.’

Bouwen voor verbinding

Ook volgens Ellen Nieuweboer is de verbinding in Zuidoost van groot belang. ‘Je moet met bewijslast komen om te laten zien dat het echt anders kan. Eén van de dingen waar het bestuur van Zuidoost aan werkt is die voorrang van de bewoners van Zuidoost voor de woningen die hier gerealiseerd worden. Maar niet alleen de woningen, ook de broedplaatsen en de bedrijfsruimtes.’ 

Nog de hele maand is Bouw Woon Leef in Zuidoost. Er zijn ontmoetingen met onder andere Graziella Hunsel (ZO!City) en Charity Reingoud (Prospect Eleven) en met bouwers en architecten, want hoe bouw je voor verbinding?

Volgens Nieuweboer hebben ontwikkelaars geen keuze. ‘Wij hebben gezegd, we gaan hier echt voor een complete stad (…) op het gebied van duurzaamheid, scholen, jongerencentra, gezondheidscentra, kunnen ze, of willen ze dat niet, dan pas je niet in Zuidoost.’

Leave a Reply