2020-10-04 22:01:26 | Scepsis over Transitievisie Warmte en regionale energieplannen

Waar de fracties van de PvdA en GroenLinks donderdag in de raad nog het meest enthousiast klonken over de lokale Warmtevisie en regionale energieplannen, die moeten leiden tot een ingrijpende verandering van onze energievoorzienig, reageerden de meeste fracties lauw en zelfs sceptisch over de kansen van diverse pilots in vier wijken van Edam-Volendam alsmede samenwerking […]

Bronvermelding:Groot-Waterland

Leave a Reply