2020-10-06 04:30:26 | Tijdelijke verhuizing Brandweer Edam: bij busstation of nabij Singelgebouw

Nu de herontwikkeling van de Hoogstraat en het achtergelegen terrein steeds dichterbij komt, wordt het voor het gemeentebestuur zaak een oplossing te vinden voor herhuisvesting van Brandweer Edam. Een definitieve oplossing laat nog op zich wachten, waardoor geopteerd wordt voor tijdelijke huisvesting. Na een zoektocht komen slechts twee opties in beeld: Het parkeerterrein nabij Hof […]

Bronvermelding:Groot-Waterland

Leave a Reply