2020-10-06 06:15:06 | Best of both Worlds!

Combineer je bezoek aan de Marken Express met een bezoek aan het historische V.O.C. schip de Halve Maen. Er zijn schepen die de loop van de geschiedenis hebben veranderd. De Halve Maen is daar één van. Het schip dankt zijn bekendheid aan de ontdekkingsreis die de Engelse kapitein Henry Hudson er in 1609 mee ondernam […]

Bronvermelding:Groot-Waterland

Leave a Reply