2020-10-10 14:05:37 | Jozefschool-leerlingen bezoeken Volendams Museum

[sc name=”w3-main” provlink=”https://nieuwsuitmijnstad.nl/category/provinciaal/provincie-noord-holland” logoprov=”https://i.ibb.co/z5w194g/Logo-Province-Noord-Holland.png” logoalt=”Nieuws uit mijn stad – Provincie Noord-Holland – https://nieuwsuitmijnstad.nl” content=”

In het kader van de Kinderboekenweek brachten maandag de groepen 1, 2, 3 en 4 van de Jozefschool een bezoek aan het Volendams Museum. Om 10.15 en 11.15 uur werden steeds twee groepen kinderen door de Museum-vrijwilligsters Eefie Bond-Jonk en Geertje Nieuweboer-Jonk ontvangen. Een rondgang door het museum en Sigarenbandjeshuisje werd gemaakt. Verder werd een […]

” sourceimage=”” citylink=”https://nieuwsuitmijnstad.nl/Provinciaal/2020-10-10-140537-jozefschool-leerlingen-bezoeken-volendams-museum/” source=”Groot-Waterland” ][/sc]

Leave a Reply