2020-10-11 07:02:02 | Mindfulness

[sc name=”w3-main” provlink=”https://nieuwsuitmijnstad.nl/category/provinciaal/provincie-noord-holland” logoprov=”https://i.ibb.co/z5w194g/Logo-Province-Noord-Holland.png” logoalt=”Nieuws uit mijn stad – Provincie Noord-Holland – https://nieuwsuitmijnstad.nl” content=”

Sinds een paar weken zit ik in een mindfulness-groepje van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Allemaal kankerpatiënten van verschillende leeftijden en geslachten. Verschillende kankers ook en verschillende opvattingen en strategieën, manieren van omgaan met hun ziekte. Ik vind dat interessant en leerzaam. Mindfulness, je weet het wel, gaat over in het moment aanwezig zijn en alle […]

” sourceimage=”” citylink=”https://nieuwsuitmijnstad.nl/Provinciaal/2020-10-11-070202-mindfulness/” source=”Groot-Waterland” ][/sc]

Leave a Reply