2021-01-20 19:20:18 | Ondernemers: ‘Windparken zijn bedreiging voor Groninger toerisme’

Volgens Klaas Holman van de coöperatie kan verdere industrialisatie van het Groninger landschap de groei van het toerisme in onze provincie blokkeren.

‘Er zijn veel initiatiefnemers voor windparken en die zijn een bedreiging voor het Groninger landschap’, zegt Holtman namens de coöperatie die Groninger ondernemers in de toeristische sector vertegenwoordigt. Het is een van de bedreigingen voor het toerisme in onze provincie.

‘Als de Wallen in Amsterdam’

De noodkreet krijgt in Provinciale Staten bijval van oppositiepartijen 50 Plus, Partij voor het Noorden, PVV en Groninger Belang.

‘We verkwanselen Groningen ook een beetje door het plaatsen van zonneparken en windmolens’, merkt Statenlid Johan ten Hoove (50 Plus) op. ‘Dat maakt het er niet beter op voor het toerisme in Groningen.’ Dries Zwart (Partij voor het Noorden): ‘Er kleven enorme consequenties aan de huidige invulling van de ruimte. De hoge windmolens met rode lichtjes in de avonduren zijn geen reclame voor het toerisme, tenzij je op de Wallen in Amsterdam bent.’

Ook coalitiepartij VVD maakt zich zorgen over de toename aan windmolens en zonneparken in relatie tot de ambitie om meer toeristen naar Groningen te halen. ‘Deze zaken spelen in inderdaad’, geeft Statenlid Mada Miesen toe. ‘Hoe zorgt het college ervoor dat dit in samenhang met elkaar hangt?’

Provincie belooft meer focus op vrije tijdseconomie

Gedeputeerde Mirjam Wulfse erkent de zorgen. Ook zij ziet de toename van duurzame energiebronnen als aandachtspunt waar naar gekeken moet worden in relatie tot het toerisme in onze provincie.

‘Ik heb natuurlijk ook zorgen over de enorme druk die op het landschap komt’, zegt ze. ‘Als we kijken naar onze cultuurlandschappen vragen wij ons als college ook af hoe we dat moeten aanpakken om een aantal opgaven te verenigen. We werken dan ook aan een ruimtelijk economische visie met de vraag waar we wat gaan doen in onze provincie. Er komt dan ook een nieuw ruimtelijk economisch beleid met de focus op de vrije tijdseconomie.’

Klein budget

Volgens Holtman kan er sowieso veel worden verbeterd. Zo vindt hij dat de provincie meer geld moet uittrekken voor toerisme, marketing en recreatie. Onze provincie steekt 900.000 euro in de sector, terwijl dat in Friesland en Drenthe om respectievelijk 3,9 en 5,8 miljoen euro gaat.

‘Ook is het zo dat marketingorganisaties in Groningen vooral bezig zijn met de eigen organisatie. Ze moeten meer marketing bedrijven.’, aldus Holtman.

Lees ook:

– – Groninger Landschap: ‘Alles doen om windmolens op zeedijk tegen te houden

Bronvermelding:RTV Noord

Leave a Reply