2021-10-14 07:50:00 | ‘extra opvang vluchtelingen en/of statushouders’
  •  

keer gelezen


KRIMPEN AAN DEN IJSSEL • Krimpen aan den IJssel wil samen met de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Nissewaard zorgen voor extra tijdelijke opvang van statushouders en/of vluchtelingen. Hiermee willen deze gemeenten de rijksoverheid helpen om een korte periode van nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen. Ze hopen dat andere regiogemeenten hun voorbeeld volgen. 

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel: “Het is belangrijk om pijnlijke situaties zoals in 2015, toen vluchtelingen in sporthallen moesten worden opgevangen, te voorkomen. Daarom maken we stevige afspraken met het COA ‘aan de voorkant’. Als college van Krimpen aan den IJssel willen we graag een positieve bijdrage leveren aan de extra opvang. Op dit moment onderzoeken we hoe we dit in Krimpen kunnen organiseren.”

Veel plekken in de asielzoekerscentra (AZC’s) van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden nu nog ‘bezet’ gehouden door statushouders – vluchtelingen met een vergunning voor verblijf – die wachten op permanente huisvesting ergens in Nederland.

Riviercruiseschepen
De vier gemeenten willen de extra opvang realiseren door riviercruiseschepen of andere verblijfsmogelijkheden in te zetten, al naar gelang de beschikbaarheid van de desbetreffende gemeente. Vroom: “Het gaat om kleinschalige locaties met een capaciteit variërend van 50 tot 70 personen, waar vluchtelingen en/of statushouders tijdelijk gehuisvest kunnen worden.”

Rotterdam beschikt over de mogelijkheid om 90 mensen te huisvesten op een schip. De opvang is voor de duur van maximaal twee maanden. 

Vroom: “Het COA heeft aangegeven dat er na deze twee maanden weer voldoende opvangcapaciteit beschikbaar is. Door gezamenlijk als regio elke gemeente een relatief kleine bijdrage te laten leveren, kunnen we een grote bijdrage leveren aan dit nationale probleem en voorkomen we de noodzaak van grootschalige (crisis)opvang.”

Oproep
Rotterdam, Krimpen, Vlaardingen en Nissewaard hopen dat andere regiogemeenten zich aansluiten bij dit initiatief. De gemeente Rotterdam heeft de beschikbaarheid van riviercruiseschepen geïnventariseerd en opties voor een aantal schepen vastgelegd waar gemeenten desgewenst gebruik van kunnen maken.  

Wethouder Karremans van Rotterdam: “Het COA heeft nu een tijdelijk maar weliswaar heel groot probleem en dat willen we graag helpen oplossen op een slimme manier.  Ik ben mijn collega’s in de regio zeer erkentelijk voor hun daadkracht en snelle handelen hierin en ik hoop dat meer gemeenten zich de komende dagen bij onze ‘coalitie’ aansluiten.” Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: