2021-11-24 10:53:09 | Bij aanleg van Marker Wadden is deels vervuilde grond gebruikt: ‘Natuurmonumenten speelde mooi weer!’




Bij de aanleg van natuureilanden Marker Wadden is deels vervuilde grond gebruikt. Daarmee wordt het vermoeden van natuurliefhebber Annemieke van Straaten bevestigd. Zij heeft via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzage gekregen in stukken over de totstandkoming van de natuureilanden.



Klik hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: