[27-07-2022 11:44:14]-Rabobank ondersteunt duurzaam tennissen in Buitenpost – Leeuwarder Courant

NUMS Provincie Friesland Vlag - 350X90
Als vertegenwoordigster van Rabobank Drachten Friesland Oost heeft Rommie Woudstra onlangs een cheque ter waarde van 5000 euro overhandigd aan twee bestuursleden van Tennisvereniging Buitenpost.
TV Buitenpost had een aanvraag gedaan aan het fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank en dat is gehonoreerd.
,,Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank”, aldus Johan Miedema, voorzitter van TV Buitenpost.
ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen op het clubgebouw, onderdeel van het project Duurzaam tennissen in Buitenpost.
Behalve op het gebied van energiegebruik is de vereniging bezig met modernisering van het park en vereniging.

Bronvermelding:Leeuwarder Courant