[28-03-2022 17:00:00]-Tilburg – Opnieuw medewerker op non-actief en disciplinair onderzoek andere medewerker

NUMS Provincie Noord-Brabant Vlag - 350X90
De leiding van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft maandag 28 maart opnieuw twee medewerkers de aanzegging uitgereikt dat tegen hen een disciplinair onderzoek is gestart wegens verdenking van grensoverschrijdend gedrag. Hierbij is één medewerker vanwege de ernst van de verdenking, buiten functie gesteld en de andere medewerker met onmiddellijke ingang verplaatst.

Bronvermelding:http://politie.nl