[3/8/2022 14:36]-AgriHolland Nieuws: Strengere criteria in onttrekkingsverbod van waterschap Aa en Maas – Agriholland

NUMS Provincie Noord-Brabant Vlag - 350X90
Strengere criteria in onttrekkingsverbod van waterschap Aa en Maas Geplaatst: 03/08/2022In een groot deel van het werkgebied van waterschap Aa en Maas geldt al een ontrekkingsverbod voor gebruik van oppervlaktewater.
Tot nu toe was dit niet van toepassing op het besproeien van bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.
Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.
Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op een kaart die te raadplegen is via de website van waterschap Aa en Maas.
Een uitzondering in het onttrekkingsverbod blijft ook van kracht voor water dat wordt gebruikt voor het blussen van branden, water dat wordt onttrokken via weidepompen voor het water geven aan vee en water dat wordt onttrokken via peilgestuurde drainage.

Bronvermelding:Agriholland