[30-03-2022 08:00:00]-Driebergen – Politie dient principeverzoek in voor nieuwe locatie Landelijke Eenheid in Driebergen

NUMS Provincie Utrecht Vlag - 350X90
De politie heeft een principeverzoek ingediend bij de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met dit principeverzoek wordt de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen aan de verkenning van een mogelijke nieuwe locatie van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Het principeverzoek is een eerste stap op weg naar nieuwe huisvesting voor de Landelijke Eenheid. De politie wil verkennen of het mogelijk is om de nieuwe locatie op het terrein ten westen van de huidige locatie aan de Hoofdstraat in Driebergen te ontwikkelen.

Bronvermelding:http://politie.nl