[31-07-2022 19:19:00]-Slachtoffers schoolgijzeling Bovensmilde alsnog in gesprek met ministeries. ‘We zijn op de goede weg’ – Dagblad van het Noorden

NUMS Provincie Drenthe Vlag - 350X90
Er kwam een luisterend oor van kamerlid Ulysse Ellian (VVD), maar het antwoord van minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming was vervolgens teleurstellend.
Hulp op maatHij wil hulp op maat voor lotgenoten die dat nodig hebben.
Die deed de toezegging dat in september onder andere het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Sociale zaken de casus van Udding op gaat pakken.
Udding: ,,Van deze ministeries komen mensen naar ons toe.” Wanneer dat zal zijn is nu nog niet bekend, maar Udding is van plan om dan wederom een presentatie te houden.
Volgens Udding gloort er echter weer een sprankje hoop aan de horizon: ,,We zijn op de goede weg en dat is nog een understatement.”

Bronvermelding:Dagblad van het Noorden