2020-10-29 06:24:00 | Collegevragen inzake het standaard maken van 30 km regime in woonwijkenWestland 29.10.2020 – Op woensdag 27 oktoberheeft de Tweede Kamer een motie van GL en SGP aangenomen om te komen tot veiliger snelhedenrond scholen en schoolroutes in de bebouwde kom.Als hoofdreden heeft daarbij gegolden dat het aantal fietsongevallen schrikbarend hoog is. In de afbeelding hieron…Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: Westlanders Nu

Leave a Reply