2020-10-29 12:00:00 | Coronacrisis van grote invloed op regionale werkgelegenheid | Haarlems WeekbladREGIO De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt, ook in de regio Zuid-Kennemerland. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Toch ziet UWV per regio verschillen in arbeidsmarktontwikkelingen. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld.

Met Regio in Beeld schetst UWV voor elke regio de arbeidsmarktontwikkelingen. De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In regio’s met veel werkgelegenheid in sectoren als zorg & welzijn, bouw, onderwijs, techniek en ICT, zal de vraag naar personeel (nog steeds) relatief groot zijn. Regio’s met veel banen in sectoren als horeca & toerisme, vervoer, zakelijke dienstverlening of bijvoorbeeld de evenementenbranche, zullen de werkgelegenheid sneller zien afnemen. In Zuid-Kennemerland en IJmond werkt 53 procent van de mensen in loondienst in een sector met een kleine tot zeer kleine krimp of groei. Daarentegen werkt 18 procent in een van de sectoren, zoals horeca, luchtvaart en uitzendbedrijven waar een zeer grote krimp te noteren valt.

In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond zijn veel mensen werkzaam in de sectoren zorg, openbaar bestuur, onderwijs en detailhandel food, sectoren die relatief weinig krimp, of zelfs een lichte stijging lieten zien tijdens de coronacrisis. Met name in de techniek en in de zorg is de krapte nog altijd aanzienlijk. Dat wil zeggen dat werkgevers voor diverse functies moeilijk aan personeel komen, zoals onderhoudsmonteur of verpleegkundige. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld werkzoekenden die zich willen laten omscholen naar een andere sector of functie.

Vooral in de eerste maanden van de crisis, maart, april en mei, nam het aantal WW-uitkeringen toe. In de zomermaanden stabiliseerde het aantal uitkeringen, met zelfs een daling in augustus en september. Tegelijk nam het gemiddeld aantal online vacatures per week af van 2.990 in half maart tot 2.120 eind augustus. UWV zag het aantal WW-uitkeringen oplopen naar 6.612 in juli. Dat is een stijging van 44 procent ten opzichte van eind 2019, toen Zuid-Kennemerland en IJmond nog 4.601 WW-uitkeringen telde. In augustus en september nam het aantal WW-uitkeringen iets af.

Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden afnam, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 weer zal oplopen. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De geboden ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests. Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Dat is vooral bruikbaar voor mensen die denken aan een overstap naar een andere functie. Zo biedt de arbeidsmarkt ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: Haarlems Weekblad

Leave a Reply