2020-10-29 18:00:00 | Een reddingsboei voor bedrijven met een berg aan schuldenKortgeleden heeft de Eerste Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen.

Een hele mond vol voor een regeling die faillissementen moet voorkomen door ondernemers de mogelijkheid te bieden hun bedrijfsschulden te saneren. Bijvoorbeeld door dwarsliggende schuldeisers te dwingen akkoord te gaan. De wet moet bedrijven en banen redden.

WHOA heet de wet en er is acht jaar aan gesleuteld. En het is goed dat WHOA er nu is, want hij lijkt noodzakelijker dan ooit: de financiële problemen die bedrijven hebben door de coronacrisis zijn enorm. Als ik de onheilsprofeten mag geloven, worden duizenden bedrijven met faillissement bedreigd.

Beter een akkoord dan een bankroet

Door de WHOA wordt een nieuwe afdeling aan de faillissementswet toegevoegd die alleen van toepassing is op ondernemers. Een ondernemer die voorziet dat hij zijn schulden niet langer kan betalen, kan met de nieuwe regels degenen bij wie hij in het krijt staat een akkoord aanbieden.

Dat kan zelfs wanneer er al een verzoek tot faillietverklaring is ingediend. Het verzoek wordt dan maximaal vier maanden geschorst. En als het akkoord slaagt, is het verzoek van tafel.

Ook schuldeisers kunnen trouwens het initiatief nemen voor het aanbieden van een akkoord. In dat geval wijst de rechtbank een herstructureringsdeskundige aan om het akkoord in te vullen.

De regels

Voor het akkoord gelden strenge regels. Die komen erop neer dat een akkoord eigenlijk alleen maar kan worden aangeboden als goed duidelijk is hoe het bedrijf er financieel voorstaat; wat zijn de bezittingen en schulden, hoe is de liquiditeitsprognose, waarom zijn er financiële problemen en welke actie is al ondernomen?

Afkoeling

Aanbieden van een akkoord levert bedrijf en schuldeisers een afkoelingsperiode van vier maanden op. In die tijd moeten schuldeisers zich koest houden en mogen ze geen invorderingsmaatregelen nemen. Het bedrijf kan ondertussen doordraaien.

Omdat het voor de partijen niet altijd even eenvoudig is om het eens te worden, kan de rechtbank een observator aanwijzen. Die is onafhankelijk van de ondernemer en houdt de belangen van schuldeisers in het oog.

Iedereen akkoord, bedrijf gered

Wanneer een meerderheid van de schuldeisers hun stempel van akkoord erop heeft gezet, kan de rechtbank de overeenkomst goedkeuren. Is het akkoord goed opgezet, dan zijn hopelijk na afloop de financiële problemen ten einde en is zo een bankroet voorkomen.

De term WHOA klinkt misschien als noodkreet, maar kan voor veel bedrijven wel eens een reddingsboei worden. Dankzij de wet wordt het voor ondernemers een stuk gemakkelijker het bedrijf overeind te houden.

De wet geldt vanaf 1 januari. Maar ik vermoed dat WHOA zijn schaduw vooruit zal werpen en dat ondernemers erop zullen voorsorteren. Bijvoorbeeld door er alvast met schuldeisers over te praten wanneer de schulden dreigen op te lopen. Het is maar een idee.

Mijn tips voor wanneer de schuldenberg te hoog dreigt te worden:

– Kijk wat de WHOA voor je kan betekenen wanneer het bedrijf zwaar lijdt onder de coronacrisis

– Regel de administratie. Zorg ervoor dat je de WHOA-regels kunt naleven

– Meld je tijdig bij een specialist en wacht niet tot het te laat is.

Peter Fousert is advocaat en voorzitter van het dagelijks bestuur van PlasBossinade Advocaten en Notarissen in Groningen.Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: RTV Noord

Leave a Reply