2020-10-29 22:26:00 | Mogelijk meer geld naar Bossche amateurkunsten, ‘maar geeft u wel even aan ten koste van wie?’
DEN BOSCH – Ruim zestien miljoen euro de komende vier jaar voor cultuur in Den Bosch is niet voldoende om aan alle verzoeken van kleine en grote verenigingen en instellingen tegemoet te komen. Door keuzes gaan er dan splinters vallen. Die dan weer opgepikt worden door de politiek. Zo wil een deel van de partijen op initiatief van het CDA dat er meer geld gaat naar de amateurkunsten.Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: ED - Den Bosch

Leave a Reply