2020-10-30 07:11:00 | Stand van zaken terrassenbeleid in gemeente WestlandWestland 30.10.2020 – Op 30 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Gemeentebelang Westland over het terrassenbeleid in Westland.Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. Vragen- Deelt uw college de opvatting van GBW dat de terrasuitbreidinge…Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: Westlanders Nu

Leave a Reply